Em

 

Em cười nghiêng dáng nhỏ

Bâng khuâng ḷng phong trần

Em buồn đôi mắt đỏ

Se sắt đại bi tâm.

 

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ