Giấc mơ qua

 

Giật mžnh đÍm hạ

Quay quắt nhớ người phương xa

‘i giấc mơ qua

Buồn chi lạ!

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ