Giấc mơ tôi

 

Em đến mơ hồ trong mơ tôi

Phơ phất áo lam chiều lưng đồi

Đầu non sương ngập đường không lối

Vai nghiêng, nửa mặt, gửi nụ cười...

 

Bồi hồi sóng gợn hồn chơi vơi

Mắt lệ đưa sầu ra biển khơi

Một ôm tṛn hết muôn ngàn kiếp

Da diết trao nhau t́nh không lời...

 

Em chừ trên đỉnh cô phong ấy

Một thoáng quay nh́n, mắt sáng ngời

Trăng trên đầu cỏ sương lóng lánh

Bùng vỡ trong tôi muôn mặt trời.

 

(04/9/2014)

 

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ