Hoa khai

 

n dầu khng dm đốt

Khe cửa lặng nhn qua

Nng ph du cởi o

Trắng phau

Vm ngực hoa.

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ