Hoa bướm

 

Về đây xếp cánh thiên thần,

Làm thân hoa bướm trên cành thảo hương

Khiêm cung tỏa sắc bên đường

Mà hồn vươn tới mười phương phiêu bồng

Một hôm gió về mênh mông

Hoa rung cánh mỏng nhịp chung theo về

T́nh đưa ngàn dặm sơn khê

Sóng miên trường dội bên lề tử sinh

Cánh thiên thần, vút mây xanh

Từ nay cao rộng viễn hành có nhau

Bướm hoa ai nhốt được đâu

Bay theo gió lộng vượt cầu nhân duyên

Đẹp bài thơ ngát hương thiền

Con đường vô tận đă nguyền bên nhau.

 

(tháng 5.2011)

 

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ