Hương theo cỏ

 

Làm thân cùng tử đă bao phen

Nệm cỏ dừng chân, tâm an nhiên

Đất dưỡng muôn hương, hương theo cỏ

Thơm ngát đồng hoang ngàn đóa sen.

 

(Rằm tháng Tư Bính Thân, 23/5/2016)

 

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ