Hương

 

Thơm nức mi hoa lạ

Từ đu vo trong chăn

Khẽ khng nng liếp cửa

Mới biết l hương trăng.

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ