Hữu

 

Khi ti bắt đầu xa trần thế

Bước em đi lng đng nhịp v thường

Ngy xao xc rụng

m xo xạc cuốn

Cất cao giọng đa với t dương

 

By giờ ti biết yu trần thế

Bước em đi vẫn g nhịp v thường

i ngy i đm phăng phăng dng nguyệt tuế

M ti m em cứ nghing mnh trn l cỏ ngậm sương.

 

1989

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ