Khai bt

 

 

Đầu năm muốn khai bt

Tm bt chẳng thấy đu

Bật lửa chm điếu thuốc

Khi tun trăm mạch sầu.

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ