Huyền  nguyệt

 

1.

Vằng  vặc  em  về  trời  tháng  tư

Soi  cả  ḷng  anh,  soi  thái  hư

Ngàn  xưa  đọng  lại  hồn  tri  kỷ

Ngàn  sau  thề  ước  lối  chân  như.

 

2.

Huyền  nguyệt  lung  linh  mùa  sen  nở

Đường  mây  thoang  thoảng  cỏ  hoa  thơm

Trăm  năm  lạc  bước  trời  hai  ngả

Đă  có  niềm  vui  bạn  tri  âm.

 

3.

Em  về  loang  loáng  trên  gịng  biếc

Ư  đẹp  vượt  ngoài  khuôn  ngữ  ngôn

Thênh  thang  trời  rộng  đường  không  bến

Vũ  khúc  tuyệt  vời:  bát-nhă  môn.

 

 

 

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ