Hư ảnh

 

Theo em qua sông không về được nữa

Sông hai bờ dậy nước hồn xưa

Lang thang lang thang t́m hoài bóng cũ

Hư ảnh nhập nḥa rụng giữa chiều mưa.

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ