Khp cửa

 

Khp cnh cửa đời ngăn tiếng mộng

M khng ngăn được nh trăng loang

liều một bước khng thấy bến

Về đy nghe l đọng sương tn.

 

Quay đầu n lại ngn năm cũ

Thời gian ẩn hiện nt tiu sơ

Cỏ a mơ mng sinh tử tụ

My qua trời biếc lạc chn mờ.

 

Ta đ sinh từ vạn thuở xưa

M sao lầm lỡ bước lưu đy?

Sng x nước đọng bờ tm vỡ

Ngồi đy tnh chuyện v chung ny.

 

m nay cửa khp ngăn đời mộng

Lọt vo đy mắt bng trăng xưa

Chn như ta nếm trong ging lệ

Bn song l rũ

Lặng như tờ.

 

1988

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ