Khai tâm

 

Lặng ngồi phút khai tâm

T́m tâm

chẳng thấy đâu

Thiền ngôn đột hứng ngâm

Xóa tan muôn mạch sầu.

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ