Mưa thu, trăng thu

 

1.

Mưa tạnh đầu non l rung sương

Lửa trại cn un khi hoang đường

Vằng vặc đm di trăng mười su

Một mnh lặng hưởng thong dư hương.

 

2.

Em, vẫn như xưa mắt diễm huyền

Say lng tin lo giấc c min

Một lần lỗi hẹn xa mun kiếp

Nỗi nhớ m về ha v bin.

 

3.

Dật dờ đm lạnh nhớ hằng nga

Gối chiếc lưu hương người đ xa

Gi h canh tn khơi huyền mộng

Ngồi lặng bn hin cạn ấm tr.

 

4.

Người từ đu đến, người về đu?

Muốn ni m ngại chẳng nn cu

Lang thang dẫm l thu phong rụng

Xo xạc khua ln nghn nỗi sầu.

 

(04/10/2009)

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ