Mưa trăng

 

 

Trăng nḥa trong mưa xuân

Nhớ bóng ai thiên thần

Trăng rơi hay mưa rơi

Gọi tên em bao lần...

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ