Nhạt

 

Gặp nhau chào đon đả

T́nh nhạt như nước lă

Hôn, nói, cười vội vă

Rồi mỗi người mỗi ngả.

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ