Nhạt nha

 

 

Chẳng biết by giờ em đu?

Phố ấy ngược xui cuộc sống?

Bi xưa hng gi mỗi chiều?

Giọng cười cn trong mỗi sng?

Hương tc vẫn vương gc đường?

Mắt xanh ngời mu ngọc bch?

Mi đầy thắm nụ tnh xun...?

...

Phần tư thế kỷ qua rồi

Tc di

my bay

bạc trắng

Một đi ngn dặm xa mi

Phố xưa bng cũ nhạt nha...

...

Ngy ấy chng mnh khng ni

Lẳng lặng mắt chỉ trao yu

Tnh thơ dại đnh như khi

Ngậm ngi tan theo bng chiều...

 

(tặng Như Hong)

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ