Nhớ trăng

 

 

Em c̣n đó hay em đâu rồi?

Mây che em hay em xa khơi?

Lụa vàng bóng em vương đầu núi

Từng đêm lạnh nhớ phút chia phôi

Từ khi em về nơi phương ấy

Ngàn sao không đủ sáng đêm côi

Khói sương hư ảo em mờ khuất

Nhớ dáng huyền em hằng nga ơi...

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ