i vầng trăng

 

i vầng trăng trong

Ngn đời bn ta

Ngắm lu

Mắt đ nha

Buồn, khng chạm được

Lặng, giữa đm su.

 

(Jan. 26, 2016)

 

 

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ