m my

 

Em như my xa xăm

Tri qua trời cao rộng

Tịch lặng ging sng anh

Bng em đổ xuống mộng.

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ