Phố khuya

 

Phố khuya

đèn xanh

không xe chạy

Tâm t́nh bỏ ngơ ai người thăm?

Từ lúc yêu em tôi vẫn vậy

Đêm dài mở mắt nh́n xa xăm

 

Gặp nhau đôi phút ḷng chưa thỏa

Tôi c̣n ngồi lại nếm sầu riêng

Cà phê không đắng 

sầu riêng đắng

Uống cạn tên em giữa ưu phiền

 

Phố khuya

đèn mờ

có c̣n ai

Tôi ngồi lặng lẽ sương đầy vai

Hồn em cửa mở hay c̣n đóng?

Có kẻ muốn vào đánh giấc say.

 

(Virginia 1989)

 

 

 


 

Back Up Next

Trở lại trang Mục Lục Thơ