Phm đn

 

Vai nghing tc suối một dng

Bn tay rung nhẹ phm hồng buồn reo

Ngy sẽ qua

ời lạnh theo

Tm tư no tiếc bọt bo khi sương

Tay rung phm nhạc v thường

Bn tay hư ảo xa đường trầm lun.

 

(Tặng V Thiếu Lan, 1982)

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ