Qun chưa

 

Qun chưa my tc trn ngn

Qun chưa mắt ướt tiễn hong hn đi

 

Ta đi cn tiếc nuối g?

Dấu chn trn nước

cn ghi tnh hờ.

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ