Quỳnh hoa

 

Xuân về trong mắt em

Long lanh nhụy hương t́nh

Trao nhau ṿng tay êm

Vườn ai nở đóa quỳnh.

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ