Thời ở ẩn

 

Một tp lều tranh nhỏ

Khp lại một đời rng

Nửa vnh khung cửa sổ

La vo một trời khng.

 

1982 (Long Thnh)

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ