Thở hơi dài

 

 

Trăng sáng đêm mười hai

Chạnh ḷng nhớ thương ai

Mây vun muôn trùng lớp

Sương khuya thở hơi dài.

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ