Tiếng thơ rơi

 

Mơ mng thy dương rũ

Gợi tnh sng trng khơi

Mang mang bờ bến cũ

Chạnh lng tiếng thơ rơi.

 

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ