Tiễn người

 

Thân tặng Lâm Bích Nhy

 

Trang thơ khép lại cho đời

Trang kinh mở rộng tuyệt vời nẻo đi

Cuộc t́nh bất tử từ khi

Trăng soi muôn dặm từ bi lối về

Tóc xanh thả xuống tào-khê

Chúng sinh nguyện độ lời thề cất lên

Đường mây giũ áo nhẹ tênh

Giấc trăm năm chợt hóa thành vô biên

Tiễn người tay chắp hồng liên

Nụ cười tri kỷ mừng duyên xuất trần

Kim sanh hạnh ngộ chưa từng

Hậu sanh ắt sẽ tương phùng không môn

Chí nguyện trùm lấp càn khôn

Nhân duyên pháp lữ đă tṛn thiên sanh

Tiễn người không nói không đành

Mượn câu thơ gửi chân t́nh tri âm.

 

(22.3.2006)

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ