T́m Phật, T́m Em

 

T́m Phật, chỉ thấy em

Hương sắc tỏa, bên thềm

Bâng khuâng đường hai nẻo

Tựa cửa

Ḷng buồn thêm.

 

T́m em, chỉ thấy Phật

Môi cười nụ an nhiên

Buông một đời tất bật

Mở cửa

Đâu cũng thiền.

 

(15/5/2014)

 

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ