Tm xun

 

 

Em như xun sưởi hồn anh băng gi

Đến rồi đi với tr đa nghiệt ng

Anh lang thang tm em thấm mệt

Chọn ba ma lm bạn lữ đường xa...

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ