Tc huyền

 

Tc huyền thm huyền hoặc

Giữa đm huyền thẫm xanh

Hồn nhin em cười ni

Xa nhau, lng khng đnh

 

Duyn chia trời hai ngả

Cổ thụ nhớ trăng non

Rừng thay bao ma l

Dạ kia vẫn chưa mn.

 

Từng đm nhớ trăng xa

Tc ai bung xuống đời

Thơm một rừng hoang d

Ci ring ta hn người

 

(7.09)

 

 

 


 

 Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ