Tr khuya

 

Phật điện khng ci cửa

Tha hồ nh trăng len

Sư vo xin t lửa

Nhm một bnh tr sen

 

(1984)

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ