Tri n

 

Giọt sương rơi trn l đm

Giọt buồn bung xuống hồn im cuối ma

Lặng nhn thế sự hơn-thua

Đau cơn bo lốc thổi qua phận người...

Thương em vai nhỏ chơi vơi

n tnh nặng gnh một đời gian nan

Theo anh một chuyến đi hoang

Hai mươi năm biệt vẫn trn thủy chung...

Thương em ni sao cho cng,

Lẳng lặng ghi xuống mấy dng tri n.

 

(05.05.2010)

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ