Trong sương khuya

 

 

Chm trong phố thị m sương

Mắt cay vận nước

sầu vương một hồn

Đu người cn nhớ non sng

Cng ta uống cạn một dng tm can.

 

Virginia 1988

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ