Tưởng chừng

 

Tưởng chừng my ha mưa ngu

Ngờ đu my lướt qua đầu, thong dong

Tưởng chừng thuyền đ sang sng

Ngờ đu thuyền vẫn chạnh lng bến xưa

Tưởng chừng tnh vỡ ơ hờ

Ngờ đu đi rồi lại về quanh đy.

Tưởng chừng trăng cũng theo my

Ngờ đu trăng vẫn thng ngy bn ta

Tưởng chừng bụi ha mưa sa

Tưởng chừng bn ấy rụng hoa nửa ma

Ngờ đu bụi cũng l mưa,

Ngờ đu hoa cũng theo ma bụi bay

Mưa, hay giọt lệ trn tay?

Hạt mầm hoa, bụi, trăng lay giấc huyền.

nh trăng rơi ngập một thuyền

Đưa ta về ci uyn nguyn pht ny.

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ