Vẫn cn thơ

ời xua anh đi lc tinh mơ

ời nu anh về khi trăng mờ

Lui - tới

Vo - ra

ời vẫn lạ

Lạ nhất trn đời:

ời vẫn thơ.

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ