TẠP GHI

Trang chínhThơ  |  Văn  |  Tác phẩm  |  Đọc thơ  Nhạc chọn lọc  |  Trang Phật giáo  |  Liên lạc

horizontal rule

 

 

THƯ TR̀NH MỘT SỐ VIỆC LIÊN QUAN

"BẢN LÊN TIẾNG CỦA VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO

VỀ TRƯỜNG HỢP NHÀ THƠ TUỆ SỸ"

 

Kính thưa quư văn thi hữu, thân hữu và quư bạn đọc,

“Bản Lên Tiếng của Văn Nghệ Sĩ Tự Do về trường hợp nhà thơ Tuệ Sỹ” khởi sự ngày 26.10.2007 và đă kết thúc vào ngày 11.11.2007 như đă thông báo trước. Dù vậy, sau nửa tháng kể từ ngày kết thúc, vẫn c̣n một vài vấn đề tồn đọng liên quan đến Bản Lên Tiếng ấy, buộc ḷng chúng tôi phải viết thư tŕnh này để làm sáng tỏ một số việc, như sau:

 

  1. Trường hợp nhà văn Doăn Quốc Sỹ: Nhà văn lăo thành này đă đọc “Bản Lên Tiếng của văn nghệ sĩ tự do về trường hợp nhà thơ Tuệ Sỹ” và đă kư tên vào ngày đầu tiên, 26.10.2007. Khi nghe có dư luận cho rằng nhà văn Doăn Quốc Sỹ không biết ǵ về văn bản này, vào ngày 06.11.07, nhà văn đă ghi đôi ḍng và kư bằng bút mực, xác nhận đă kư tên “để tránh mọi ngộ nhận” (nguyên văn). Đến ngày 13.11.07, lại nghe dư luận có nghi vấn về việc kư tên của ḿnh trong Bản Lên Tiếng, nhà văn Doăn Quốc Sỹ đă xác nhận lần nữa bằng đôi ḍng, qua đó, nhấn mạnh là đă kư tên vào “Bản Lên Tiếng của văn nghệ sĩ tự do” từ ngày 26.10.07 (tức là ngày khởi sự vận động lấy chữ kư). Có lời xác nhận, rồi tái xác nhận với chữ kư của nhà văn Doăn Quốc Sỹ trong tay, chúng tôi vẫn im lặng, không phổ biến v́ cho rằng việc bảo vệ niềm tin cậy và kính trọng lẫn nhau trong văn giới là điều cần thiết hơn là việc chứng minh sự thực trước những cố ư xuyên tạc hoặc vô t́nh ngộ nhận. Xin lưu ư: hai lần nhà văn Doăn Quốc Sỹ xác nhận chữ kư cho chúng tôi, đều dùng giấy bút, viết tay, không hề dùng máy đánh chữ hay vi tính. (Ghi chú thêm ngày 29.12.2010: Hơn 3 năm sau ngày quư văn thi hữu kư tên ủng hộ "Bản Lên Tiếng của Văn Nghệ Sĩ Tự Do về trường hợp nhà thơ Tuệ Sỹ", một số văn thi hữu tham gia đă yêu cầu chúng tôi phổ biến lời xác nhận của nhà văn Doăn Quốc Sỹ khi vừa xảy ra việc một số người trong văn đàn nọ đă mạo danh ông để phổ biến và thực hiện một số việc mà không hề tham khảo trước ư kiến của ông. Đây là việc chẳng đặng đừng phải ra ngoài chủ trương im lặng của chúng tôi từ 3 năm qua; chúng tôi mong nhà văn Doăn Quốc Sỹ và gia đ́nh thông cảm. Để xem văn bản viết tay với chữ kư của nhà văn Doăn Quốc Sỹ, xin bấm vào đây: chữ kư xác nhận của nhà văn Doăn Quốc Sỹ.)

  2. Trường hợp tên người quá cố: a) nhà báo Hoài Điệp Tử: nhà thơ X. gửi đến tôi một e-mail vào ngày 30.10.07 để kư tên cùng ba văn hữu khác, nguyên văn như sau: “Tuần báo Mai của gia đ́nh Hoài Điệp Tử (Nam California), nhà thơ Y., nhà thơ X., nhà báo Z.” (Y, X, Z là chữ của tôi để thay thế bút hiệu của các văn thi hữu do nhà thơ X. giới thiệu). Do v́ không thể ghi danh “Tuần báo Mai của gia đ́nh Hoài Điệp Tử” là một tập thể bao gồm chủ nhiệm, chủ bút, thư kư, trị sự v.v…, tôi chỉ ghi bút hiệu của cá nhân nhà báo Hoài Điệp Tử như là vị đại diện, mà không để ư thực tế rằng nhà báo ấy đă quá cố. Được các bạn văn lưu ư về trường hợp này, tôi lập tức liên lạc với nhà thơ X. để xin lỗi và nhắn lời xin lỗi với gia đ́nh nhà báo HĐT; đồng lúc, tôi được nhà thơ X. thông báo rút tên gia đ́nh nhà báo HĐT ra khỏi danh sách, và tôi đă thực hiện điều này liền sau đó; b) nhà văn Mai Thảo: danh sách trong Bản Lên Tiếng ghi rơ ràng là “Hoàng Thy Mai Thảo,” một nhà thơ hiện sống tại Paris, kư tên ngày 31.10.2007, nhưng do ác ư người ta đă lập một danh sách khác, thêm một dấu phẩy (,) giữa “Hoàng Thy” và “Mai Thảo,” tách thành hai tên, để xuyên tạc rằng Bản Lên Tiếng đă dùng tên nhà văn quá cố Mai Thảo; c) nhà thơ Hoàng Anh Tuấn: danh sách văn nghệ sĩ kư tên không hề có tên nhà thơ quá cố Hoàng Anh Tuấn (thân phụ của nhà văn Thu Thuyền), mà chỉ có tên Hoàng Ngọc Tuấn, một nhà văn, cũng là nhạc sĩ nổi tiếng, anh ruột của nhà văn Hoàng Ngọc Thư, hiện sống tại Úc.

  3. Trường hợp một số văn nghệ sĩ kư tên trễ: Sau ngày 11.11.2007, vẫn c̣n một số văn nghệ sĩ được tin trễ, đă gửi e-mail đến để kư tên ủng hộ. Với chân t́nh của quư văn nghệ sĩ này, chúng tôi không thể không ghi nhận nơi đây: Hồ Trường An, Hoàng Xuân Sơn, Trần Mộng Tú, Khê Kinh Kha, Trần Tiến Dũng, Lê Bảo Kỳ Hồ Hương Lộc. Chân thành cáo lỗi quư văn hữu về sự giới hạn của Bản Lên Tiếng: vận động trong thời gian ngắn và chỉ bằng phương tiện điện tử thư nên không thể phổ biến cùng khắp, khiến một số quư vị đă không có cơ hội để bày tỏ sự đồng t́nh của ḿnh.

 

Kính thưa quư văn thi hữu,

Bản Lên Tiếng mà chúng ta đồng ḷng kư tên nhằm kêu gọi sự thực hiện quyền tự do ngôn luận trong ư thức trách nhiệm, không chụp mũ, vu khống, kết án kẻ khác nếu không có bằng chứng xác thực, ngay sau khi vừa được phổ biến, tự thân nó cũng trở thành đối tượng cho sự chụp mũ, xuyên tạc. Điều này chứng tỏ một sinh hoạt chữ nghĩa không lành mạnh trong cộng đồng. Cung cách sử dụng quyền tự do ngôn luận một cách vội vàng, thiếu kiểm chứng, hoặc cố ư xuyên tạc, thực sự đă tạo ô nhiễm trong môi trường văn hóa và truyền thông, ảnh hưởng tiêu cực đến người cầm bút lẫn người đọc, người nói lẫn người nghe. Bài học rút tỉa từ đây, là sự b́nh tĩnh, sáng suốt và công tâm trước mọi thông tin một chiều để nhận định một sự việc hay một nhân cách, một cách trung thực đúng đắn; có như vậy mới trả lại tự do, công bằng cho mỗi cá nhân trong sinh hoạt của một tập thể đa nguyên phức tạp, cũng như trả lại sự trong sáng, cao đẹp cho thế giới sáng tạo của những người nghệ sĩ chân chính.

 

California, ngày 26 tháng 11 năm 2007.

Kính tŕnh việc,

Vĩnh Hảo

 

www.vinhhao.info

 

 

horizontal rule

 

 

 

Mời đọc:

 

- BẢN LÊN TIẾNG CỦA VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO VỀ TRƯỜNG HỢP NHÀ THƠ TUỆ SỸ

 - THƯ GỬI CÁC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG (VỀ "BẢN LÊN TIẾNG CỦA VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO VỀ TRƯỜNG HỢP NHÀ THƠ TUỆ SỸ")

- THÔNG BÁO VÀ CẢM ƠN VỀ "BẢN LÊN TIẾNG CỦA VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO"

- CHỮ KƯ XÁC NHẬN CỦA NHÀ VĂN DOĂN QUỐC SỸ ĐỐI VỚI "BẢN LÊN TIẾNG CỦA VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO VỀ TRƯỜNG HỢP NHÀ THƠ TUỆ SỸ"

 

 

 

horizontal rule

 

 Back Up Next