TẠP GHI

Trang chínhThơ  |  Văn  |  Tác phẩm  |  Đọc thơ  Nhạc chọn lọc  |  Trang Phật giáo  |  Liên lạc

horizontal rule

 

 

THƯ GỬI CÁC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

(về "Bản Lên Tiếng của Văn Nghệ Sĩ Tự Do về trường hợp nhà thơ Tuệ Sỹ")

 

 

California, ngày 30.7.2007,

Kính thưa quư vị chủ trương các tạp chí, nhật báo, tuần báo, nguyệt san, đài phát thanh, đài truyền h́nh của người Việt tị nạn tại hải ngoại,

Trong mấy ngày vừa qua, từ ngày 26 đến 30 tháng 10.2007, một số văn nghệ sĩ hải ngoại đă cùng kư tên trong một văn bản để phản ứng về sự việc nhà thơ Tuệ Sỹ bị một số người sử dụng quyền tự do báo chí tại hải ngoại mà công kích, nhục mạ, chụp mũ cộng sản một cách vu vơ không bằng chứng. Bản Lên Tiếng chung này biểu hiện niềm tin cậy và ủng hộ của giới văn nghệ sĩ đối với nhà thơ Tuệ Sỹ, mặt khác cũng cho thấy quan điểm và thái độ của họ đối với những chiến dịch xuyên tạc, vu khống nhắm vào một cá nhân nào, v́ lư do riêng tư, lư do chính trị hay tôn giáo, thỉnh thoảng xảy ra trong sinh hoạt báo chí và truyền thông của cộng đồng. Các chiến dịch, hoặc chỉ là chủ trương nhất thời ấy qua phương tiện truyền thông đại chúng, ảnh hưởng ít nhiều đến tâm thức độc giả và khán thính giả khắp nơi, gây sự phân hóa, nghi kỵ và mất niềm tin với nhau trong một cộng đồng mà đáng ra cần phải đoàn kết ḥa hợp để có sức mạnh đấu tranh dài lâu cho tự do nhân quyền của dân tộc. Vấn đề ở đây sẽ không c̣n là vấn đề đối với riêng cá nhân nhà thơ Tuệ Sỹ mà là đối với bất cứ ai, bất cứ cá nhân nào, trong tư cách là một con người, phải được hưởng quyền làm người ngang bằng như nhau trong cộng đồng nhân loại, trên từng quốc gia, và trên thế giới rộng mở hiện tại. Không ai có quyền áp bức, bóc lột, chà đạp nhân phẩm của người khác một cách bất công, vô lư, dù là bằng bạo lực, quyền uy chính trị, hay bằng quyền uy của phương tiện truyền thông báo chí.

Hôm nay, mặc dầu danh sách văn nghệ sĩ kư tên vẫn c̣n tiếp tục, chúng tôi vẫn xin gửi toàn văn bản cùng chữ kư (qua email) của trên 100 văn nghệ sĩ hải ngoại đến quư đài, quư báo và các cơ quan truyền thông để kính nhờ phổ biến với ước mong có thể góp phần nào cho việc xây dựng một cộng đồng lành mạnh, thăng tiến, với tự do và nhân quyền được bảo đảm.

Ở đây, cá nhân tôi không đại diện các văn nghệ sĩ kư tên, mà chỉ xin trong tư cách một người thư kư ghi chép, gửi đến quư đài và quư báo văn bản quan trọng không thể không nhắc đến trong sinh hoạt cộng đồng vào cuối tháng 10 này để nhờ đăng tải.

Một số địa chỉ của các báo và đài mà tôi không có được đầy đủ để trực tiếp gửi đến, xin thứ lỗi cho thiếu sót này, kính mong sẽ được quư đài và báo ấy tùy nghi đăng tải giúp nếu có thể được.

Trân trọng cảm ơn.

Vĩnh Hảo

 

 

Mời đọc:

 

- BẢN LÊN TIẾNG CỦA VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO VỀ TRƯỜNG HỢP NHÀ THƠ TUỆ SỸ

- THÔNG BÁO VÀ CẢM ƠN VỀ "BẢN LÊN TIẾNG CỦA VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO"

- THƯ TR̀NH MỘT SỐ VIỆC LIÊN QUAN "BẢN LÊN TIẾNG CỦA VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO VỀ TRƯỜNG HỢP NHÀ THƠ TUỆ SỸ"

- CHỮ KƯ XÁC NHẬN CỦA NHÀ VĂN DOĂN QUỐC SỸ ĐỐI VỚI "BẢN LÊN TIẾNG CỦA VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO VỀ TRƯỜNG HỢP NHÀ THƠ TUỆ SỸ"

 

 

 

 

horizontal rule

 

Back Up Next