Theo trăng

 

Theo em về chơi phương trời xa

Lướt trn bao tầng my la đ

Bỏ qun thế sự phiền mun nẻo

Vui bn nhau giy pht ngọc ng

i pht ngọc ng mong manh ấy

Ngn năm đu dễ một lần qua

Anh đi mun kiếp lun hồi mỏi

Vẫn nhớ tuyệt vời bng hằng nga.

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ