Giấc tnh

 

Đi trong bng đm

Vi ngủ m đềm

Say hương nửa giấc

Thức dậy rong tm...

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ