Giật mnh

 

Rừng thu la xa

Tc ươm my

L a lả lơi

Hoa nắng đầy

Gt nhỏ em về khua bi quạnh

Con chim ngủ sớm

Giật mnh

Bay.

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ