Gc tnh

 

Gc tnh ny dnh ring cho nhau

Khi nhớ khi thương cng trốn vo

Trần gian khoảnh khắc qun sạch tuốt

m siết người mơ trọn giấc sầu.

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ