Gợi nhớ

 

có con chim nào hót
trên nhánh bằng lăng khô
giọng buồn mà thánh thót
gợi nhớ tiếng hư vô

giọng buồn mà thánh thót
gợi nhớ tiếng ni cô
có con chim vừa khóc
trên nhánh bằng lăng khô.


(Trại giam B5, Biên Ḥa 1986, trang 23)

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ