Hy tri qua

 

My phiu bồng hy tri qua

n dy su sợi phm nha thời gian

Tc tin gửi lại thin đng

Con đường bụi đỏ trần gian ti vo.

(1979)

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ