Heo ht

 

Qun cũ vắng người xưa

Một mnh chm điếu thuốc

C ph đủ đắng chưa

M tnh xa heo ht?

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ