Phần tim mẻ

 

Sang thăm em tim anh mẻ một miếng

Gửi lại lm qu ghi dấu một ma yu

Em đ lm g bn ấy với phần mẻ b xu chẳng ra chi?

M nơi đy đau hết phần cn lại?

 

(2004)

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ