Phần trong

 

Sợi tc by giờ lại đong đưa

Cho qu hương đỏ trong mu cờ

Phong trần nay lại thm trng lớp

ời vẫn bo my như năm xưa

Bn tay gc kiếm nay cầm bt

Kể chuyện chim bao giữa mộng hờ

Vai đau nửa gnh đời chưa mỏi

M nhớ trăng vng nẻo nguyn sơ.

 

(1990)

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ