Phiêu du

 

 

Trời khuya anh bước đi hoang

Một thân đăng tử trăm ngàn nẻo đi

Anh thương cuộc thế suy vi

Nửa đêm ra đứng biên thùy đợi trông

Nhục nhằn nước mắt đời không

Anh đem bán cả lửa hồng trong tim

Trăm năm bèo bọt nổi ch́m

Trăm năm anh vẫn vọng t́m trăng xưa

Với em, nước mắt chưa vừa

Với anh, cay đắng đă vừa tuổi trai

Anh đi mắt mỏi đường dài

Trăng xưa một bóng c̣n soi cuối trời

Thôi em, một bước dặm khơi

Anh đem mộng mị vẽ vời sắc không.

 

(15/7/1978 - kỷ niệm ngày rời Nha Trang, bắt đầu cuộc lang thang...)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ