PHẬT SỰ

Mỗi ngy khng lm được một việc thiện th hy ni một lời thiện; khng ni được một lời thiện th hy nghĩ về một điều thiện. Khi ni v lm thiện, người vui, mnh vui. Khi nghĩ một điều thiện, sẽ giảm đi một niệm c, v niệm thiện sẽ thc đẩy mnh ni v lm việc thiện khng lu sau đ. Bất cứ khi no c thể ni, lm v nghĩ điều thiện, hy thực hiện.

 

Việc thiện khng kh. D ở hon cảnh no, cũng c thể hnh thiện được bằng lời ni, hnh động hay chỉ l nghĩ. Việc thiện khởi đi từ tấm lng v tấm lng ấy tạo ra mọi phương tiện để gip người khc giảm bớt khổ đau, tăng thm hạnh phc an vui trong đời sống.

 

 

Knh giới thiệu cc phật sự ko di từ năm 2009 đến nay (2017) hy cn dang dở.

Xin ty duyn v ty tm cng dường, hỗ trợ để cc cng trnh xy dựng, tu bổ, sớm được hon tất:

 

 

 

 

 


 

PHẬT SỰ Đ HON TẤT:

 

Cc Phật sự sau đy được xem như hon tất, d rằng cc cha ny vẫn cn thiếu nợ ngn hng hoặc tiền vay từ cc phật-tử (khng tnh lời). Thnh knh tri n chư tn đức Tăng Ni v qu đạo hữu đ hết lng yểm trợ từ tinh thần đến tịnh ti để thực hiện cc Phật sự được giới thiệu trong cc năm qua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Up Next