PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ

CÚNG DƯỜNG CHÙA BẢO SƠN, BÀ RỊA VŨNG TÀU

 

 

HỌ VÀ TÊN

CÚNG DƯỜNG

NGÀY

CHIÊU HÀ & BẢO TẠNG (MỸ)

USD  $100

06/01/2017

CHÙA TRÍ THỦ (THỤY SĨ)

VNĐ $22.104.000

11/01/2017

HỒ THANH (MỸ)

USD  $200

13/01/2017

HIEN NGUYEN (MỸ)

USD  $50

14/01/2017

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG (MỸ)

USD  $100

15/01/2017

VAN VAN (MỸ)

USD  $200

18/01/2017

BỬU ĐỨC (MỸ)

USD  $700

18/01/2017

ĐOÀN THỊ TY, PD. CHƠN DƯƠNG (CANADA)

CAD  $200

19/01/2017

THÍCH NỮ NHƯ HẬU (MỸ)

USD  $100

22/01/2017

BÙI THỊ TRÚC LINH (MỸ) hồi hướng công đức cầu siêu hương linh Vũ Thị Mai 74 tuổi văng sinh Cực Lạc quốc.

USD  $300

 

12/02/2017

 

TRẦN THỊ CÁT TƯỜNG - TÂM HỶ (MỸ)

USD  $100

15/02/2017

NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN (MỸ)

USD  $200

15/02/2017

NGUYỄN THỊ THÙY - HƯƠNG THANH (MỸ)

USD  $300

15/02/2017

GĐ. ĐẠO HỮU TUỆ ĐỨC (MỸ)

USD  $400

15/02/2017

HỒ PHƯỚC (MỸ)

USD  $200

20/02/2017

GĐ. ÔNG XUÂN THU (MỸ & VN)

VNĐ  $20.000.000

25/02/2017

BỬU ĐỨC lần 2 (MỸ)

USD  $500

08/03/2017

LOANN LE (MỸ)

USD  $100

31/03/2017

TĂNG THỊ RI - DIỆU NGỘ (MỸ)

USD  $200

12/04/2017

PHƯƠNG LAM (MỸ)

USD  $100

12/04/2017

LÊ QUANG KỲ ANH (MỸ)

USD  $50

12/04/2017

PHƯƠNG KHƯU (MỸ)

USD  $50

12/04/2017

TRẦN THỊ CÁT TƯỜNG - TÂM HỶ lần 2 (MỸ)

USD  $100

12/04/2017

NGUYỄN THỊ THÙY - HƯƠNG THANH lần 2  (MỸ)

USD  $200

12/04/2017

NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN lần 2  (MỸ)

USD  $200

12/04/2017

GĐ. ĐẠO HỮU TUỆ ĐỨC lần 2 (MỸ)

USD  $200

12/04/2017

TRẦN MỸ DUNG & TRẦN KIM ANH (MỸ)

USD  $100

20/04/2017

NGUYỄN THỊ NHƯ (MỸ)

USD  $50

28/04/2017

PHẠM GIA PHÁT (MỸ)

USD  $50

28/04/2017

PHẠM KIM TRANG (MỸ)

USD  $100

28/04/2017

HỒ PHƯỚC lần 2 (MỸ)

USD  $300

25/06/2017

TRẦN MỸ DUNG & TRẦN KIM ANH lần 2 (MỸ)

USD  $100

28/06/2017

NI SƯ THÍCH NỮ GIỚI ĐỊNH (MỸ)

USD  $100

29/06/2017

TT. THÍCH TÂM TƯỜNG (MỸ)

USD  $200

04/07/2017

TT. THÍCH TÂM H̉A (CANADA)

USD  $500

26/07/2017

TT. THÍCH NHẬT QUÁN (CANADA)

USD  $500

22/08/2017

     

 

TỔNG CỘNG:

 

6,650 USD

+ 200 CAD

+ 42,104.000 VNĐ

 

 

GHI CHÚ:

 

USD: Mỹ kim  |  AUD: Úc kim  |  CAD: Gia kim  |  EUR:  Âu kim 

CHF: Đồng Franc Thụy Sĩ  |  VNĐ: Đồng Việt Nam

 

(*) Một số phương danh gửi về từ nước ngoài không có dấu tiếng Việt, chúng tôi cố gắng phỏng đoán để ghi, nên chắc chắn không khỏi có khi sai, sót; trường hợp không đoán được, chúng tôi ghi nguyên tên tiếng Việt không dấu. Cũng có trường hợp chư tôn đức Tăng Ni liên lạc bằng điện thoại mà không xưng danh, hoặc cho biết pháp danh mà không nói rơ ḿnh là Tăng Ni, dễ đưa đến sự thất lễ của sư trụ tŕ và ni chúng ở chùa. Kính mong chư tôn đức và quư Phật tử từ bi miễn chấp.

 

Có điều ǵ cần góp ư, điều chỉnh nơi danh sách, kính xin quư vị liên lạc Chùa Bảo Sơn, hoặc Vĩnh Hảo (Email: vinhhao@vinhhao.info). Thành thật cáo lỗi và cảm ơn.

 

---oOo---

 

 

 

Mọi thư từ liên lạc, chi phiếu ủng hộ xây cất,

xin gửi / gọi về:

NI SƯ THÍCH NỮ HẠNH TẤN

(NGUYỄN THỊ HỢI)

CHÙA BẢO SƠN

Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành,

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại di động: 0903096610

 

hoặc

 

SƯ CÔ THÍCH NỮ NHUẬN ĐỊNH

(NGUYỄN THỊ TRẦM HƯƠNG)

Điện thoại di động: 0936032120

 

Số tài khoản: 008 1000 623 767

Swift code: BFTVVNVX 008

Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

 

---oOo---

 

 

 

Mời đọc:

 

CHÙA BẢO SƠN, BÀ RỊA VŨNG TÀU